Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Thông báo Đóng cửa Công ty

- Dec 27, 2017 -

THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY HOLIDAY


Offic & Nhà máy đóng khoảng thời gian:


Văn phòng: 16 tháng 2 năm 2018 - 25 tháng 2 năm 2018

Nhà máy: 10 tháng 2 năm 2018 - 2 tháng 3 năm 2018


Xin hãy hiểu rằng lô hàng và thời gian hàng đầu có thể chậm hơn một chút so với lô hàng thông thường của chúng tôi.

Cảm ơn sự thông cảm của bạn và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@hymoldparts.com


--- HONG YUE TNHH THỰC PHẨM

Các tin liên quan

sản phẩm liên quan

  • Hướng dẫn cột cho chết
  • Bi hướng trục
  • Ống dẫn bằng nhựa hướng dẫn
  • Trục kim loại trục cam
  • Bi tiếp xúc góc
  • Vòng bi tự sắp xếp