Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Nguyên tắc làm việc của vòng bi rãnh sâu

- Jun 05, 2018 -

Vòng bi rãnh sâu chủ yếu chịu tải xuyên tâm, nhưng cũng có thể chịu tải xuyên tâm và tải trục. Khi nó chỉ chịu tải xuyên tâm, góc tiếp xúc là số không. Khi vòng bi rãnh sâu có khoảng hở xuyên tâm lớn, nó có hiệu suất của gối tiếp xúc góc và có thể chịu được tải trục lớn. Hệ số ma sát của vòng bi rãnh sâu rất nhỏ và tốc độ giới hạn cũng rất cao.


Các tin liên quan

sản phẩm liên quan

  • Hướng dẫn Cillar Shouldered
  • Cảm biến vị trí trục cam
  • Rãnh sâu bi
  • Vòng bi lăn
  • Phụ tùng hệ thống nóng runner
  • Máy đo khối vuông hình chữ nhật